Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999)10 §

Lataamispäivä 3.1.2017

 

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: ID Partners OY

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Petri Kero, projektikoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki

Osoite: Pohjolankatu 14, 53100 Lappeenranta

Muut yhteystiedot: 040 6530 508, petri.kero@lappeenranta.fi

 

3 Rekisterin nimi

Vihreä kirje -sähköpostilista

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarkoituksena tallentaa sähköpostiosoitteet Vihreä kirjeen lähettämistä varten. Yhteystiedon lisäksi tallennetaan vapaaehtoisena tietona paikkakunta. Paikkakunta tietoa käytetään Vihreän kirjeen sisällön kohdentamiseen. Vihreä kirje lähetetään sen tilanneille viisi kertaa vuoden 2017 aikana.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Tallennettavat tiedot:
* sähköpostiosoite (pakollisena annettava tieto)
* nimi (vapaaehtoisena annettava tieto)
* paikkakunta (vapaaehtoisena annettava tieto)

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Kampanjaan osallistuvien itsensä luovuttamat tiedot kampanjan Internetsivuilta.

www.greenreality.fi/vihrealupaus

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä luovuttaa tiedot vain Lappeenrannan kaupungin edustajalle, joka toimittaa Vihreän kirjeen.

Luovutettavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, paikkakunta.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu.